Bibliografía Editorial Cruïlla:

- L'home supercucamollaman. Col. Vaixell de vapor serie blava 2008
- Una ampolla la mar de Gaza. Col.Cartes i diaris 2007
- Sindbad el mariner. Col. A dues veus 2007
- Pallufet i ventaflocs. Col. Vaixell de vapor serie blanca 2008
- Fora tristesa. Col. Vaixell de vapor serie vermella 2006
- El rossinyol. Col Vull llegir 2004
- Portada del dossier de primavera 2008